Bewustwording en Energiewerk

 

Het blijft lastig om woord te geven aan energiewerk. Eigenlijk is het, het ontwikkelen van zintuigen om met de wereld van de onzichtbare krachten in gesprek te komen door je te verbinden met de wereld van aarde, plant, dier en mens en hun specifieke kwaliteiten leert duiden. De natuur geeft ons richting en  inzicht en door die beweging te leren waarnemen en in ons op nemen gaan we het magische proces van ontkiemen en geboorte, opbloeien en opgroeien, rijpen en (af)sterven ervaren. Door het volgen van die processen komen we ook dichter bij de krachten die daar en om ons heen werkzaam zijn en die voor ieder van ons toegankelijk zijn.

Er zijn vele vormen om de krachten uit dat energieveld te bundelen. De voor mij meest werkzame energievorm is Quantum Touch. Dit is een enorm sterke, eenvoudige en snelle manier om door middel van een hoge trillingsfrequentie energie door te geven. Het lichaam van de ander herkent de hoge frequentie en gaat daar op mee resoneren waardoor het zelf genezend vermogen geactiveerd wordt (trillingsfrequenties van mens, dier, plant en aarde zijn te “googlen”). Door me op jouw energieveld af te stemmen ben ik in staat om verstoringen te ervaren waardoor ik je eenvoudig kan ondersteunen in dit proces. Dit werkt zowel op lichamelijk als op mentaal niveau door.

Het lichaam heeft celgeheugen en slaat gebeurtenissen die bewust of onbewust ingrijpen daarin op. Vaak kun je met je denkhoofd bedenken dat je gebeurtenissen verwerkt hebt maar niet doorleefde gevoelens werken op den duur remmend op de energie en kunnen stemmingen gaan drukken en lichamelijke ongemakken veroorzaken. Door  je bewust te worden van wat je voelt en hoe je daar naar handelt kun je in gesprek komen met je lichaam. Dat vraagt over het algemeen wel inzet om wakker te worden voor datgene wat er speelt. Tevens vraagt het moed om ernaar te kijken en emoties te durven doorleven inplaats van ze weg te drukken.

In rust en stilte ontmoet je jezelf, gun jezelf die momenten. Omdat in dit huidige Aquariustijdperk voor iedereen die bewustzijnsverruiming is weggelegd.

 

Meer over bewustwording en energiewerk

 Klik op onderstaande buttons voor meer informatie over de verschillende onderwerpen.

Quantum Touch

Lees meer over Quantum Touch en wat het mogelijk voor jou kan doen.

Quantum Allergie

Meer informatie over mijn werkwijze en ervaringen met Quantum Allergie.

Wichelroede lopen

Lees meer over  de gevolgen van belastende wateraders.

Huizen reinigen

Lees meer over het “reinigen” van huizen en onrustige energieën.