Energiewerk

Van nature trilt je lichaam op een hoge frequentie. Als onbalans te lang aanhoudt, vermindert de trillingsfrequentie. Daarmee verliest je lichaam het zelf genezend vermogen.

Het bewust verhogen van de trilling van de energie is mogelijk door het gebruik van specifieke ademhaling en lichaamsbewustzijn. Deze energie is beschreven door talrijke culturen in de afgelopen duizenden jaren – ook wel prana, manna, chi of ki genoemd.

Het lichaam heeft een buitengewone intelligentie en een vermogen om te helen. Wanneer twee dingen op verschillende frequenties trillen, hebben de trillingen de neiging om zich op elkaar af te stellen. Over het algemeen zal de vertraagde trilling toenemen om zich aan de snellere frequentie aan te passen. Als er een hoog trillingsveld aangeboden wordt op een pijnlijk of gekwetst gebied dan antwoordt het lichaam door zijn eigen trilling te verhogen waardoor het zichzelf kan genezen.

Het is werkzaam bij (sport)blessures, blokkades en andere lichamelijke ongemakken. Het werkt door kleding heen, er zal afhankelijk van de klacht hooguit gevraagd worden je schoenen uit te doen. Natuurlijk wordt bij dit soort klachten wel altijd de vraag gesteld; ‘wat zorgt ervoor dat het lichaam de balans niet kan houden’.  Op die vraag wordt dieper ingegaan anders zouden we enkel met symptoom bestrijding bezig zijn en dat is niet de weg naar heelheid en balans.

Het lichaam is een prachtige vertaler en maakt vaak prima voelbaar waar verstoringen, van voeding maar zeker van emoties, in het celgeheugen liggen opgeslagen.

Door gericht een thema of vraag in te zetten, het zachtjes bekloppen van de ruggenwervel en het verbinden met die aangegeven plaats in het lichaam en/of de bijbehorende emoties wordt het lichaam als het ware “gereset”. Op een relatief eenvoudige manier kun je blokkades van oude inprentingen (celgeheugen) oplossen. Je leert je lichaam om weer normaal te reageren op datgene wat als verstoring werd gezien. Daardoor help je de zelfgenezingde kracht van het lichaam te versterken en te versnellen.

Dieren zijn ook erg ontvankelijk voor de energievormen en reageren vaak heel puur. Het werkt bij hen hetzelfde als bij de mens.

De laatste jaren is Moeder Aarde haar trillingsfrequentie enorm aan het verhogen ( Schuman resonantie) waardoor er steeds meer mensen tegen klachten m.b.t. het upgraden van hun eigen trillingsfrequentie aanlopen. Daar kun je zelf wat aan doen! Kijk naar de workshop Heel jezelf voor uitgebreide info.